M I S J A

O F E R T A

P R O J E K T Y

Z E S P Ó Ł

K O N T A K T

  Badania marketingowe "Zachodniopomorskie - nowa marka w świadomości konsumentów" na zlecenie dla Województwa Zachodniopomorskiego, październik 2005 - sierpień 2006

Sposób postrzegania regionu w preteście i postteście
Zmiana znajomości hasła regionu - miastami Zmiana znajomości hasła regionu - grupami wiekowymi

W projekcie udział wzięli: Michał Borun - koordynacja projektu, Marek Kowalczyk - rdzeń koncepcji badawczej, Agnieszka Ogrocka-Klepacz - koncepcja badania odbioru i oceny kampanii, Edyta Siwińska - koncepcja badania odbioru i oceny kampanii; koordynatorzy badań oraz ankieterzy.
Incentives for a citizen-friendly spatial development    I N C I T I V E