M I S J A

O F E R T A

P R O J E K T Y

Z E S P Ó Ł

K O N T A K T  Nasz zespół

W naszym zespole uzupełniają się kompetencje i doświadczenie osób wykwalifikowanych specjalistyczne oraz wykształconych interdyscyplinarnie. Mamy doświadczenie w różnych dziedzinach komunikacji, doradztwa i pracy administracyjnej. Od lat prowadzimy wspólnie projekty i przekazujemy wiedzę innym. Pomagamy im także w zarządzaniu wiedzą, informacją i zasobami ludzkimi.

   
Założyciele: M.Borun, R.Tabaczek, A.Geniusz

Zespół tworzą:


Współpracowali z nami:

 • Anna Paszkowska
  grafika

 • Aleksandra Geniusz-Włodarczyk
  pozyskiwanie danych, koordynacja projektów

 • Rafał Tabaczek
  pozyskiwanie danych, grafika

 • Marcin Karpiński
  fotografie, strony www

 • Monika Celadyn Carmo
  grafika

 • Anna Małecka
  grafika

 • Edyta Siwińska
  badania i analizy

 • Katarzyna Krawczyk
  korekta języka polskiego

 • Stephan Felsberg
  koncepcje, tłumaczenia na język niemiecki

 • Aleksandra Filińska-Zacharzewska
  tłumaczenia na język angielski

 • Jarosław Sroka
  systemy zarządzania projektami

 • Agnieszka Ogrocka-Klepacz
  badania i analizy

 • Marek Kowalczyk
  koncepcje badań

 • Adam Mikołajczyk
  koncepcje produktów turystycznych

 • Adam Barwiński
  pozyskiwanie danych

 • Olaf Skrzymowski
  analizy, transport pasażerski

 • Wiesław Romanowski
  pozyskiwanie danych

Michał


Justyna


Ania


Marcin (Kuba)


Monika

zdjęcia pochodzą
z katalogu portów, przystani i marin
(strony 13, 36, 26, 39, 27)Incentives for a citizen-friendly spatial development    I N C I T I V E