M I S J A

O F E R T A

P R O J E K T Y

Z E S P Ó Ł

K O N T A K T  Oferta firmy

Incitive oferuje analizy, opracowania planistyczne i rzeczoznawcze oraz doradztwo w dziedzinach transportu publicznego, turystyki, kartografii i zarządzania.

Wykonujemy głównie następujące rodzaje usług:

Firma I N C I T I V E ma siedzibę w Oslo i jest zarejestrowana w Norwegii pod numerem organizacyjnym 999 255 485. Wcześniej, w latach 2003-12 była polską firmą z siedzibą w Szczecinie. Aktualnie przeważającym rodzajem działalności jest 72.30 Badanie rynku i opinii publicznej. Pełen zestaw rodzajów działalności firmy zawierają rejestry: norweski i polski.


Incentives for a citizen-friendly spatial development    I N C I T I V E