M I S J A

O F E R T A

P R O J E K T Y

Z E S P Ó Ł

K O N T A K T
  Marcin Karpiński 

Magister inżynier, specjalizacja: inżynieria komputerowa, fotograf, grafik.

Brał udział w projektach: Katalog portów, przystani i marin w polsko-niemieckiej części Euroregionu Pomerania, Strona internetowa Pod Sukniami - Fabryka Doznań.
Incentives for a citizen-friendly spatial development    I N C I T I V E