M I S J A

O F E R T A

P R O J E K T Y

Z E S P Ó Ł

K O N T A K T

  Katalog portów, przystani i marin w polsko-niemieckiej części Euroregionu Pomerania na zlecenie Województwa Zachodniopomorskiego, wrzesień - grudzień 2006

Okładka Mapa i spis treści
Wprowadzenie Przykładowe strony katalogu (lewa i prawa)
Woda łączy. Chociaż wiele granic prowadzi rzekami i poprzez morza, to częściej jest to obszar, wokół którego kształtuje się rozwój gospodarczy. Jednym z takich obszarów było przez wieki ujście Odry. Również dzisiaj, choć po Odrze prowadzi granica państwowa, ciągłość geograficzna regionu umożliwia wygodne poruszanie się po nim, także drogami wodnymi. Z Hamburga i Berlina można, poprzez Eberswalde i Oderberg, wpłynąć na Odrę i, mijając przystanie w Widuchowej i Gryfinie, dotrzeć do Szczecina. Ponadgraniczny charakter Euroregionu Pomerania i jego ukształtowanie naturalne pozwalają na zaprezentowanie oferty portów jachtowych pogranicza spójnie - nie w podziale na część polską i niemiecką, lecz według akwenów, przy których leżą.

W projekcie udział wzięli: Michał Borun - koordynacja i zebranie informacji, Monika Celadyn - grafika i skład, dr Norbert Ehrentraut - tłumaczenie na j. niemiecki, Stephan Felsberg - tłumaczenie na j. niemiecki, Aleksandra Filińska - tłumaczenie na j. angielski, Anna Gawroniak - grafika i skład, Marcin Karpiński - fotografie, Rafał Klepacz - konsultacja merytoryczna, Justyna Kowalczyk - kartografia. Druk: Drukarnia Colorado

Katalog wydrukowano w trzech wersjach językowych, w nakładach: 6.000 po angielsku, 6.000 po niemiecku, 2.000 po polsku. Projekt współfinansowano ze środków INTERREG III A.
Incentives for a citizen-friendly spatial development    I N C I T I V E