M I S J A

O F E R T A

P R O J E K T Y

Z E S P Ó Ł

K O N T A K T

















  Pomiar natężenia ruchu pojazdów i pieszych na skrzyżowaniu ulic Gierczak - Krzywoń - Mianowskiego w Szczecinie na zlecenie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, maj 2008




W projekcie udział wzięli: Michał Borun - koordynacja projektu i prace merytoryczne, Marta Mużyło - koordynacja badań i prace nad raportem, oraz liczący.




Incentives for a citizen-friendly spatial development    I N C I T I V E