M I S J A

O F E R T A

P R O J E K T Y

Z E S P Ó Ł

K O N T A K T

  Pomiar natężenia ruchu w ciągu dróg krajowych i wojewódzkich w Szczecinie na zlecenie veco GmbH i Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, kwiecień - czerwiec 2007

Natężenie ruchu na Basenie Górniczym w dni robocze
Miejsca pomiaru
Pomiar natężenia ruchu w ciągu dróg krajowych i wojewódzkich w mieście Szczecin przeprowadzono ze względu na konieczność realizacji zapisu Art. 175 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz konieczność posiadania takiego opracowania do celów planistycznych dla dróg.

W projekcie udział wzięli: Michał Borun - koordynacja projektu, Marta Mużyło - koordynacja części badań na miejscu i prace nad raportem, Jarosław Sroka - system elektronicznej koordynacji dyżurów; koordynatorzy badań oraz liczący.
Incentives for a citizen-friendly spatial development    I N C I T I V E