M I S J A

O F E R T A

P R O J E K T Y

Z E S P Ó Ł

K O N T A K T

  Teksty do przewodnika po parkach krajobrazowych i ogrodach województwa zachodniopomorskiego na zlecenie Województwa Zachodniopomorskiego, grudzień 2005


    Fot. Artur Magdziarz

(...) właśnie taką wędrówkę proponujemy. Jest to wycieczka pomiędzy dwoma zachodniopomorskimi parkami narodowymi, prowadząca przez siedem parków krajobrazowych położonych na trasie. Po drodze warto także odwiedzić dwa ogrody dendrologiczne i jeden park zdrojowy, dopełniające wyśmienicie obraz ochrony przyrody w województwie. (...)

(...) Szlak kajakowy im. ks. kard. Karola Wojtyły prowadzi Drawą dalej na południe, aż do jej ujścia do Noteci, przy Krzyżu. Noteć uchodzi dalej do Warty, Warta zaś na terenie Parku Narodowego „Ujście Warty” do Odry, której wody, zanim wpadną do Bałtyku, przepływają przez kolejne trzy wspomniane wcześniej parki krajobrazowe. Choć nie byłoby łatwo tego udowodnić, wierzyć można, że niejedna kropla wody z Drawieńskiego Parku Narodowego dociera do Wolińskiego, zamykając koło niniejszej wędrówki.

W projekcie udział wzięli: Michał Borun - opracowanie tekstów, Katarzyna Krawczyk - korekta językowa.
Incentives for a citizen-friendly spatial development    I N C I T I V E