M I S J A

O F E R T A

P R O J E K T Y

Z E S P Ó Ł

K O N T A K T

  Koncepcja udostępnienia turystycznego zespołu zabytkowych fortyfikacji w Świnoujściu (wraz z MXL4-architekci), dla Urzędu Miasta-Gminy Świnoujście, kwiecień - czerwiec 2004

Opracowania są zamieszczone na stronie miasta Świnoujście.

W projekcie "Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna trasy turystycznej fortyfikacji Świnoujścia" udział wzięli: Michał Borun - koordynacja prac i koncepcja; Przemysław Chabros - pomiar szlaku w terenie, projekt graficzny tablic obiektów; Anna Gawroniak - projekt graficzny ikon segmentów turystów, Aleksandra Geniusz - kosztorys wykonania trasy, Justyna Kowalczyk - mapa wielkoformatowa trasy, Marcin Królikowski - pomiar szlaku w terenie, treści opisu obiektów; Marta Mużyło - audyt turystyczny fortyfikacji Świnoujścia, pomiar szlaku w terenie; Rafał Tabaczek - treści i projekty graficzne tablic obiektów.
W projekcie "Koncepcja rewaloryzacji fortyfikacji Świnoujścia", koordynowanym przez firmę mxl4 - architekci udział wzięli: Olaf Bafe - kwerenda archiwalna w Geheimes Staatsarchiv - Stiftung Preussischer Kulturbesitz, Bundesarchiv - Militärarchiv Freiburg (Breisgau), Staatsbibliothek zu Berlin i raport z kwerendy; Adam Barwiński - kwerenda archiwalna w Centralnym Archiwum Wojskowym w Warszawie, Michał Borun - kwerenda archiwalna w CAW i raport z kwerendy, Aleksandra Geniusz - kwerenda archiwalna w CAW i Archiwum Państwowym w Szczecinie, Wiesław Romanowski - kwerenda archiwalna w Archiwum Marynarki Wojennej w Gdyni–Oksywiu.
Incentives for a citizen-friendly spatial development    I N C I T I V E