M I S J A

O F E R T A

P R O J E K T Y

Z E S P Ó Ł

K O N T A K T

  Akcja promocyjna wystawy na temat stanu wojennego i wykładu prof. Andrzeja Paczkowskiego na zlecenie Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, listopad - grudzień 2004
Wprowadzenie stanu wojennego w grudniu 1981 jest najważniejszym wydarzeniem w historii Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (1944-1989). Spór o ocenę uczestniczących w ówczesnych zdarzeniach należy dziś do motywów przewodnich debat historycznych i politycznych w Polsce. Wydarzenia roku 1981 w Polsce odbiły się szerokim echem także w Niemczech, powodując falę sympatii oraz gotowość pomocy dla polskiej ludności. Potrzeba zajęcia stanowiska na ten temat jest dziś szczególnie ważna dla młodych ludzi, jako że temat stanu wojennego dotyczy tego okresu historii, w którym aktywne było – czy to w Polsce, czy w Niemczech – pokolenie ich rodziców.
Zaproszony przez Katedrę Historii Europy Wschodniej Uniwersytetu Europejskiego Viadrina profesor Andrzej Paczkowski (ur. 1938) jest jednym z największych znawców polskiej historii powojennej. Jest autorem fundamentalnego opracowania o stanie wojennym („Droga do mniejszego zła”), które uzyskało uznanie także w niemieckich publikacjach fachowych. Recenzent pisma „Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung“ napisał o tej książce: Obok znanej czytelności prac autora, wynikającej z płynności jego stylu, najbardziej raduje jego rezygnacja ze wszelkiego rodzaju spekulacji i historycznych nadinterpretacji. Paczkowski nie wstydzi się używać sformułowań typu „nie wiem, jak było” czy „znane dotąd źródła nie dostarczają żadnej odpowiedzi”. Dzięki temu ogranicza swoje wypowiedzi do tych rzeczywiście sprawdzalnych, łatwych do wyliczenia faktów, co zdecydowanie jest atutem tej książki.

W projekcie udział wzięli: Michał Borun - koordynacja i PR w Polsce, Anna Gawroniak - projekty graficzne plakatów i zaproszeń.
Organizatorem wystawy i wykładu była Katedra historii Europy Wschodniej, koncept i organizacja: dr hab. Bernard Wiaderny. Sponsorem wystawy trwającej w dniach 29.11 - 13.12.2004 r. była AStA Allgemeiner Studentischer Ausschuss EU Viadrina. Wykład prof. Paczkowskiego, 6.12.2004 r. sponsorowała Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie.
Incentives for a citizen-friendly spatial development    I N C I T I V E