M I S J A

O F E R T A

P R O J E K T Y

Z E S P Ó Ł

K O N T A K T


  Projekt folderu promocyjnego z prezentacją multimedialną województwa zachodniopomorskiego (wraz z placebo fx z Berlina) - udział w przetargu z negocjacjami, dla Województwa Zachodniopomorskiego, sierpień - wrzesień 2004

Plansza "Jedność: przyroda i przemysł" Mapa powiatów
Plansza "Tożsamość: turystyka i historia" Strony o historii regionu
Propozycja słowa wstępnego marszałka województwa:
Z oddali, region jak każdy inny. W zbliżeniu ludzie, jak na całym świecie. Jednak gdzieś pomiędzy tymi dwiema skrajnościami tkwi istota województwa zachodniopomorskiego, regionu unikalnego i na pewno wartego poznania.
Położenie przy traktach komunikacyjnych to walor aktywizujący gospodarkę. Aktywna gospodarka to także przemysł, a ten wymaga szczególnej odpowiedzialności za środowisko naturalne. Nieskażona przyroda to dla turystów jedna z głównych zachęt do odwiedzenia regionu. Poza tym do odwiedzin skłaniają także liczne świadectwa jego dziejów, choć burzliwych, to kształtujących nasze kulturowe zachowania.
Świadomość historii tej ziemi a także świadomość losów ludzi, którzy ją dzisiaj zamieszkują, buduje wizerunek regionu otwartego i tolerancyjnego. Wartości, którymi się kierujemy są podstawą dla odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego. Społeczeństwa, którego młodzież jest na najlepszej drodze, by uczynić ze swojej małej ojczyzny krainę, jaką dotąd jeszcze nigdy nie była: stabilniejszą niż kiedykolwiek, rozwiniętą i piękną. Bo czymże byłoby piękno ziemi bez piękna w jej mieszkańcach?
Tutaj mamy to połączenie. Zapraszam Państwa w podróż po tym, co w naszym regionie jest ważne i istotne. Następne strony prezentują tematy od ogólnych, wielkich i oddalonych, po najdrobniejsze, bliskie i osobiste. Ufam, że pozwoli to Państwu „wniknąć” w głębie Zachodniopomorskiego i nawiązać z nim szczególną więź.

W projekcie udział wzięli: Anna Błaszczak - opracowanie tekstów, Michał Borun - koordynacja projektu, opracowanie tekstów, Anna Gawroniak - grafika, Aleksandra Geniusz - zebranie informacji, Katarzyna Krawczyk - korekta językowa, Anja Rudolph - prezentacja, André Werner - prezentacja.
Incentives for a citizen-friendly spatial development    I N C I T I V E