M I S J A

O F E R T A

P R O J E K T Y

Z E S P Ó Ł

K O N T A K T

  Strona internetowa Pod Sukniami - Fabryka Doznań podsukniami.art.pl w ramach mecenatu dla fundacji "Pod Sukniami", kwiecień 2006
„Pod Sukniami - Fabryka Doznań” powstała z liczącego już przeszło sto lat przekonania, że sztuka nie daje się zamknąć w ciasnych ramach dziedziczonych przyzwyczajeń i że pojawia się ona w miejscach nieoczekiwanych. Nie sądzimy, aby każdy mógł być artystą, ale wielu z tych, którzy nimi są, jest pozbawionych prawa do tego miana. Sztuka rodzi się w głębi człowieka, w sferze, w której Ci, którzy w codziennym życiu jawią się jako „niepełnosprawni”, mogą przerastać innych. Nie posiadając „normalnych” zdolności organizacyjnych i zaradności nie usiłują zdobyć zainteresowania dla swej sztuki, wystarcza im radość jej tworzenia. Sądzimy, że zasługuje ona na pokazanie i jest w stanie budzić zachwyt.

W projekcie udział wzięli: Anna Gawroniak - grafika, Marcin Karpiński - przygotowanie strony.
Incentives for a citizen-friendly spatial development    I N C I T I V E