M I S J A

O F E R T A

P R O J E K T Y

Z E S P Ó Ł

K O N T A K T

  Wstępna koncepcja i rekonesans polskiego odcinka trasy rowerowego Szlaku Żelaznej Kurtyny
dla biura deputowanego do Parlamentu Europejskiego Michaela Cramera, 2006
...

W projekcie udział wzięli: Stephan Felsberg - rekonesans na zlecenie MEP Cramera. Michał Borun - pomoc organizacyjna w polskim odcinku rekonesansu.
Incentives for a citizen-friendly spatial development    I N C I T I V E