M I S J A

O F E R T A

P R O J E K T Y

Z E S P Ó Ł

K O N T A K T

  Analiza stopnia realizacji "Strategii rozwoju ZHP w latach 1999 - 2007" przez chorągwie Związku Harcerstwa Polskiego badanie dokumentacyjne na zlecenie Głównej Kwatery ZHP, październik 2004 - luty 2005
Arkusz oceny sprawozdania Arkusz oceny planu Zestawienie wszystkich ocen

W projekcie udział wzięli: Anna Błaszczak - analiza, Michał Borun - koncepcja, analiza, raport, narzędzia badawcze, wykresy; Anna Michalina Nowakowska - analiza, Anna Gawroniak - grafika, Paweł Królikowski - grafika, Wiesław Romanowski - analiza, Edyta Siwińska - koncepcja, analiza, raport.
Incentives for a citizen-friendly spatial development    I N C I T I V E