M I S J A

O F E R T A

P R O J E K T Y

Z E S P Ó Ł

K O N T A K T  Rodzaj usługi: fotografie


Przygotowywane przez nas fotografie, szczególnie z 12-metrowego statywu prezentuje osobny serwis (w przygotowaniu) aerocamera.pl


Wykorzystaliśmy własne fotografie w następujących pracach:
Incentives for a citizen-friendly spatial development    I N C I T I V E