M I S J A

O F E R T A

P R O J E K T Y

Z E S P Ó Ł

K O N T A K T  Segment prac: komunikacja publiczna


Posiadamy wieloletnie doświadczenie, tak w małych obszarach, jak i na wielkich przestrzeniach, w dziedzinie badań ruchu i ich oceny, np.:
 • liczenie ruchu we wszystkich środkach komunikacji bliskiego zasięgu i na ulicach
 • badanie budżetów pod kątem zachowań mobilności
 • badanie przestrzeni parkingowych (gospodarowanie parkingami)
 • ankietowanie kierowców samochodów ciężarowych
 • ankietowania w autobusach miejskich i regionalnych, tramwajach, kolejach S-Bahn oraz U-Bahn (metro)

Wyniki dostarczają ważnych informacji dla dalszego planowania i polepszenia oferty komunikacyjnej.

Nasze biuro inżynierskie oferuje następujące możliwości badań ruchu i ich oceny w dziedzinach ruchu kolejowego i drogowego:

 1. Określenie ilości pasażerów


  • podział na pory dnia
  • podział na trasy i odcinki tras
  • analiza ruchu w dniach tygodnia i w odpowiednio dalsze obliczenia
  metody:
  • liczenie wsiadających i wysiadających pasażerów (jazda pojazdem)
  • liczenie ilości podróżnych w pociągach na określonych przystankach (z zewnątrz)
  • przygotowanie wyników, wyciagnięcie wniosków, rady i propozycje


 2. Analizy potrzeb


  • relacje źródło – cel (łańcuchy dróg)
  • cele podróży
  • częstotliwość używania
  • życzenia / propozycje podróżnych
  metody:
  • ankietowanie podróżnych w środkach lokomocji
  • liczenie wsiadających i wysiadających pasażerów
  • opracowanie wyników, wniosków, rad i propozycji
  • ustalenie wykorzystania ofert taryfowych przez podróżnych (bilet jednorazowy, bilet czasowy, bilety specjalne, ...)


 3. Analizy ofert


  • dostępność miejsc z określonymi funkcjami centrum (centra podstawowe, centra średnie, centrum regionalne Szczecin, centra przedsiębiorczości, centra handlowe, ...)
  • zagęszczenie oferty, objęcie nią terenów wiejskich
  • połączenia z miejscowościami wypoczynkowymi
  • oferty taryfowe i ich udział w sprzedaży
  metody:
  • wyprowadzenie profili ofert ze struktury regionu
  • analiza planów jazdy, wg kryteriów, np. częstotliwość przejazdów, sytuacja czasowa ofert, połączenia / skomunikowanie
  • porównanie i zestrojenie z wynikami analizy potrzeb
  • wyprowadzenie zapotrzebowania na działanie


 4. Analizy jakości


  • uszkodzenia pojazdów / przystanków
  • czystość pojazdów / przystanków
  • cechy wyposażenia pojazdów / przystanków
  metody:
   kontrola wizualna przez badających ("obserwacja") pytanie podróżnych o cechy jakościowe przygotowanie wyników, ocena Bonus-Malus, propozycje


 5. Analizy kosztów/wartości


  • obniżenie istniejących kosztów
  • ominięcie niepotrzebnych kosztów
  • rynkowe kształtowanie usług
  metody:
  • rozwój nowych produktów lub procedur
  • rozwój organizacji
  • przerobienie istniejących produktów lub procedur
  • poprawa jakości
  • poprawa produktów


 6. Doradztwo i aktualizacja wyników badań


  • dodatkowe badania prób
  • dodatkowe badania przy znaczących zmianach oferty / cen
  • opracowanie linii rozwojowych / założeń prognostycznych
  • modele popytu/podaży


Prace wykonane w zakresie komunikacji publicznej:
 • Badanie ruchu pasażerskiego i opinii podróżnych w połączeniu kolejowym Szczecin - Berlin
 • Analiza infrastruktury transportowej i ofert przewoźników województwa lubuskiego w projekcie JoiTraM - Joint Transport Management Lubuskie - Berlin/Brandenburg
Incentives for a citizen-friendly spatial development    I N C I T I V E