M I S J A

O F E R T A

P R O J E K T Y

Z E S P Ó Ł

K O N T A K T
  Marta Mużyło-Sroka 

Magister ekonomii, specjalność ekonomika turystyki. 12 lat wolontariatu w organizacji pozarządowej. Aktualnie pracuje w biurze rachunkowym.

Brała udział w projektach: Pomiar natężenia ruchu w ciągu dróg krajowych i wojewódzkich w Szczecinie, Badania marketingowe "Zachodniopomorskie - nowa marka w świadomości konsumentów", Studium możliwości rozwoju turystyki aktywnej i ekologicznej w oparciu o szlaki przyrodniczo-rowerowe Zielona Odra i Oder-Neisse, Badanie ruchu pasażerskiego i opinii podróżnych w połączeniu kolejowym Szczecin - Berlin, Koncepcja udostępnienia turystycznego zespołu zabytkowych fortyfikacji w Świnoujściu.
Incentives for a citizen-friendly spatial development    I N C I T I V E