M I S J A

O F E R T A

P R O J E K T Y

Z E S P Ó Ł

K O N T A K T
  Adam Mikołajczyk 

Absolwent kierunku Gospodarka Przestrzenna na Uniwersytecie Łódzkim (specjalizacja: Zarządzanie Miastem i Regionem) oraz podyplomowych studiów menedżerskich. Student The Chartered Institute of Marketing. Specjalizuje się w marketingu terytorialnym, brandingu oraz tworzeniu strategii rozwoju terytorialnego. Przez jakiś czas także inicjator rozwoju polskiej branży MICE (turystyki biznesowej).

Brał udział w projektach: Studium możliwości rozwoju turystyki aktywnej i ekologicznej w oparciu o szlaki przyrodniczo-rowerowe Zielona Odra i Oder-Neisse.
Incentives for a citizen-friendly spatial development    I N C I T I V E