M I S J A

O F E R T A

P R O J E K T Y

Z E S P Ó Ł

K O N T A K T
  Justyna Kowalczyk 

Brała udział w projektach: Katalog portów, przystani i marin w polsko-niemieckiej części Euroregionu Pomerania, Dwie broszury "Wycieczki rowerowe po zabytkach techniki w regionie Pomerania", Koncepcja udostępnienia turystycznego zespołu zabytkowych fortyfikacji w Świnoujściu.
Incentives for a citizen-friendly spatial development    I N C I T I V E