M I S J A

O F E R T A

P R O J E K T Y

Z E S P Ó Ł

K O N T A K T
  Anna Paszkowska 

Magister sztuki, specjalność grafika użytkowa.

Brała udział w projektach: Katalog portów, przystani i marin w polsko-niemieckiej części Euroregionu Pomerania, Strona internetowa Pod Sukniami - Fabryka Doznań, Dwie broszury "Wycieczki rowerowe po zabytkach techniki w regionie Pomerania", Studium możliwości rozwoju turystyki aktywnej i ekologicznej w oparciu o szlaki przyrodniczo-rowerowe Zielona Odra i Oder-Neisse, Akcja promocyjna wystawy na temat stanu wojennego i wykładu prof. Andrzeja Paczkowskiego, Badanie ruchu pasażerskiego i opinii podróżnych w połączeniu kolejowym Szczecin - Berlin, Analiza stopnia realizacji "Strategii rozwoju ZHP w latach 1999 - 2007" przez chorągwie ZHP, badanie dokumentacyjne, Projekt folderu promocyjnego z prezentacją multimedialną województwa zachodniopomorskiego, Koncepcja udostępnienia turystycznego zespołu zabytkowych fortyfikacji w Świnoujściu.
Incentives for a citizen-friendly spatial development    I N C I T I V E