M I S J A

O F E R T A

P R O J E K T Y

Z E S P Ó Ł

K O N T A K T
  Aleksandra Filińska a.filinska@gmail.com

Wykształcenie - filologia, stosunki międzynarodowe UW, studia podyplomowe dla tłumaczy w katedrze UNESCO UJ/Bruksela, podyplomowe studia dla PR-owców na SGH.
Główne tłumaczenia to sektor rządowy, w tym dla Komisji Europejskiej i Rady Europy, farmaceutyczny dla liderów rynku i marketing - duże agencje PR i domy mediowe. Do niedawna pełna obsługa badań fokusowych SMG/KRC, Ipsos & IQS Quant.
Samodzielna firma - grupa dobrych lektorów i świetnych tłumaczy o szerokich horyzontach. Nasza pasja w Waszych rękach. Lubię swoją pracę i to widać.

Brała udział w projekcie: Katalog portów, przystani i marin w polsko-niemieckiej części Euroregionu Pomerania.
Incentives for a citizen-friendly spatial development    I N C I T I V E