M I S J A

O F E R T A

P R O J E K T Y

Z E S P Ó Ł

K O N T A K T




















  Michał Borun  michal.borun.pl

Magister ekonomii, licencjat kulturoznawstwa. Wykształcenie interdyscyplinarne, studia w Polsce, Niemczech i Szwecji. Praktyki w niemieckiej i szwedzkiej administracji samorządowej. Doświadczenie w pracy na uczelni wyższej: katedra kształcenia kadr kierowniczych oraz biuro studiów MBA. Przez 10 lat pełnił wolontariacko funkcje kierownicze w ogólnopolskiej organizacji pozarządowej.

Prowadzi wszystkie projekty firmy.




Incentives for a citizen-friendly spatial development    I N C I T I V E