M I S J A

O F E R T A

P R O J E K T Y

Z E S P Ó Ł

K O N T A K T

  Misja firmy

Z nami wszystkie drogi prowadzą.

I N C I T I V E to biuro inżynierskie aktywne głównie w sferze wspomagania ruchu pasażerskiego, publicznego transportu i turystyki. Posiadamy wiedzę i doświadczenie planistyczne. Charakteryzuje nas czułość na potrzeby pieszych, rowerzystów, podróżnych, turystów, przedsiębiorców - mieszkańców i gości naszego regionu. Jesteśmy świadomi przynależności do określonego miejsca na Ziemi i chcemy uczynić to miejsce lepszym niż je zastaliśmy.

Misję tę realizujemy poprzez wymierny wkład we wzrost atrakcyjności obszaru od Oslo do Berlina oraz poczucia wspólnoty u mieszkańców nadbałtyckich jednostek administracyjnych Polski, Niemiec, Szwecji, Danii i Norwegii. Dokonując rzeczowych i rzetelnych analiz, kreśląc śmiałe i mierzalne plany, świadczymy pomoc administracjom samorządowym w dostosowywaniu warunków życia mieszkańców regionów do ich oczekiwań.NASZA PASJA NIE JEST
PRZEDMIOTEM NEGOCJACJI.
TO ICH WARUNEK.Norsk

English | Deutsch
Incentives for a citizen-friendly spatial development    I N C I T I V E